Nieuwe Website

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze nieuwe website. Neem gerust de tijd om op ontdekking te gaan op onze geweldige website en vind in ...

De Fiertel

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Jeugdherberg De Fiertel - hoofdgebouw Welkom in De Fiertel. Graag even uw aandacht voor de regels die in ons centrum gelden. Lees deze a.u.b. grondig na. Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke van het centrum. Wij wensen u een aangenaam verblijf.

Bij aankomst

Neem als groepsverantwoordelijke (Hij/zij die vermeld werd op het reservatieformulier) onmiddellijk contact op met de verantwoordelijke van het centrum. Hij zal u verder helpen en ook vooraf uw mogelijke extra wensen bespreken.

Uw kamers worden toegewezen door de verantwoordelijke van het centrum. Meld alle gebreken binnen het uur. Zorg ervoor dat de bagage zo snel mogelijk naar de kamers wordt gebracht.

Indien u in zelfkook verblijft, zal de verantwoordelijke van het centrum samen met de groepsverantwoordelijke de staat van de zelfkook controleren. Indien u nadien nog tekorten zou vaststellen dient u deze binnen het uur te melden. Voor het gebruik van de zelfkook gelden tevens enkele bijzondere regels die u verder in dit huishoudelijk reglement kan lezen.

In de inkomhal bevindt zich een betaaltelefoon. Deze kan u vrij gebruiken.

Het personeel van de Fiertel zal u graag informeren over het openbaar vervoer en toeristische bezienswaardigheden in de buurt. Het is nuttig hierover vooraf met het centrum contact op te nemen.

Tijdens uw verblijf:

In het gebouw worden pantoffels of schoeisel gedragen die niet buiten gebruikt worden. Er zijn schoenrekken in de inkomhal voorzien voor uw buitenschoeisel.

Het gebruik van de bar gebeurt steeds in samenspraak met de verantwoordelijke van het centrum. Indien u de bar in eigen beheer neemt en eventueel andere prijzen hanteert, dient u uitdrukkelijk te melden dat dit prijzen zijn eigen aan uw groep, bijv. door de vermelding Prijzen opgesteld door .... aan de prijslijst toe te voegen. Er mag enkel drank verbruikt worden die betrokken wordt van De Fiertel. Het schenken van sterke dranken is in alle gevallen verboden. Na gebruik dient de bar en zithoek opgeruimd te worden: glazen verzamelen en afwassen, asbakken na afkoeling ledigen (pas op voor brandgevaar).

Het klaarmaken van maaltijden en/of eten op de kamers is nooit toegestaan. Ook niet indien u in een zelfkookfomule verblijft.

In het centrum geldt een algemeen rookverbod. Op de slaapkamers wordt nooit gerookt!

Het gebruik van bijkomende ruimten, die niet vooraf zijn afgesproken, kan enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van het centrum. Dit zal in rekening gebracht worden in de eindfactuur.

De uren van de maaltijden worden u meegedeeld door de verantwoordelijke. Eventuele andere uren dient u vooraf met het personeel van de Fiertel te bespreken. Gelieve u hieraan stipt te houden. Gebruikelijke uren zijn:

Er wordt van u verwacht dat u de tafels voor de maaltijden dekt en nadien ontruimt en schoonmaakt. De eetzaal wordt eveneens door de groep uitgeveegd. De afwas gebeurt door uw groep (machinaal)  hiervoor zijn een drietal personen nodig indien niet, wordt u een bedrag per deelnemer en per maaltijd aangerekend.

De keuken is enkel toegankelijk tijdens de maaltijden en de afwas. Alle voorraad - en technische lokalen zijn vanzelfsprekend niet toegankelijk voor de bezoekers van het centrum

Indien u maaltijden in de Fiertel neemt is het verbruik van zelf meegebrachte dranken of voedingswaren niet toegelaten.

De groepsverantwoordelijke meldt iedere dag voor 15 uur eventuele kleine wijzigingen in de aantallen voor de maaltijden voor de volgende dag. Dit in verband met bestellingen bij leveranciers.

Speciale wensen in verband met de maaltijden, bijv. om godsdienstige redenen of vegetarische maaltijden, dienen minstens twee dagen voor het verblijf telefonisch met de verantwoordelijke van de Fiertel afgesproken worden. In sommige gevallen, bijv. sportmaaltijden, kan dit tot een prijsverhoging leiden!

Alle gebruikte lokalen worden door uw groep iedere dag uitgeveegd.

De kamers worden door u iedere dag geveegd voor 10 uur. Andere afspraken kunnen met de verantwoordelijke gemaakt worden, maar indien wij ernstige tekortkomingen vaststellen, zullen deze leiden tot extra kosten (onkosten voor schoonmaak, per uur, kunnen u nadien worden aangerekend!).

Het sanitair wordt tijdens het verblijf zuiver en hygiënisch gehouden.

Voor het aansluiten van elektrische apparaten met een vermogen groter dan 1.000 Watt dient men voorafgaandelijk toestemming te vragen aan de verantwoordelijke van het centrum.

In dit gebouw verblijven ook nog andere mensen. Wij verlangen dan ook dat u de nachtrust respecteert, zeker vanaf 23 tot 7 uur. Eventuele afspraken kunnen uitzonderlijk vooraf gemaakt worden met de verantwoordelijke van het centrum (bijv. fuiven, nachtspel, enz.... In de slaapkamers en gangen, verwachten wij altijd stilte van 23 tot 7 uur.

Op de kamers verwachten wij dat:

EHBO-producten zijn ter beschikking bij het personeel van de Fiertel. Bij ernstige ongevallen of ziekte verwittig je best de verantwoordelijke van het centrum die voor u een dokter zal contacteren. Noodnummers en telefoon vind je bij de inkomdeur!

Versieringen, affiches of andere zaken langs de wanden kunnen enkel aangebracht worden op de spijkerlijsten of op de borden in de sessielokalen.

Bij brand waarschuwt u onmiddellijk het personeel. Sluit ramen en deuren en zorg voor een zo rustig mogelijke ontruiming van het gebouw. De groepsverantwoordelijke controleert onmiddellijk of iedereen het gebouw heeft kunnen verlaten en meldt dit aan de verantwoordelijke van de Fiertel.

Het gebruik van de zelfkookformule kan enkel vooraf afgesproken worden.

Bij aankomst controleert u het ter beschikking gestelde materieel.

Ieder defect tijdens uw verblijf dient u onmiddellijk aan de verantwoordelijke te melden, anders kunnen u extra kosten worden aangerekend.

De keuken dient op ieder ogenblik net en hygiënisch te zijn, dit zowel in het belang van uw groep als in dit van deze die na u komen. Opkuisen met nat is een vereiste na ieder gebruik.

Na uw verblijf dient u de keuken grondig schoon te maken en alles op zijn oorspronkelijke plaats te zetten. Het eventueel aantreffen van vuilnis, etensresten of niet voldoende gewassen kook- en/of eetgerief zal steeds leiden tot extra kosten.

Bij het beëindigen van uw verblijf

U dient vooraf duidelijke afspraken te maken met de verantwoordelijke van de Fiertel.

Voor 10 uur wordt elke kamer ontruimd en in zuivere staat achter gelaten.

De bagage kan eventueel verzameld worden op de plaats die de verantwoordelijke u aanwijst. De kamers kunnen nadien niet meer betreden worden.

De verantwoordelijke zal met u de gebruikte infrastructuur bekijken en controleren op onregelmatigheden.

Alle afspraken of betwistingen worden geregeld met de verantwoordelijke van het centrum.

De groepsverantwoordelijke is aansprakelijk voor het naleven van dit huishoudelijk reglement door zijn groep.

Tot slot

Deze regels zijn er niet om het u onbehagelijk te maken, maar wel om te zorgen dat de infrastructuur van het centrum in overeenstemming blijft met de wensen van onze klanten. Wij hopen dan ook te mogen rekenen op uw medewerking. Zo vindt u de Fiertel bij een volgend bezoek in een onberispelijke staat! Alvast bedankt.

sitemap | Mobile | Algemene voorwaarden | Cookie policy | Privacy policy | Disclaimer